Documenten

Ziekenfonds formulier

Liefst 1.200.000 Vlamingen doen op regelmatige basis aan vrijwilligerswerk.

Dit is niet alleen lovenswaardig maar het is ook beduidend veel.

Er zijn zo'n 24.000 sportclubs in Vlaanderen die gebruik maken van vrijwilligers en daardoor kunnen bestaan. Vrijwilligers vormen namelijk de fundering van elke vereniging en hoe sterker deze onderbouw is, hoe beter de Club zal functioneren.

Vrijwilligers zijn dan ook echte 'Clubmakers': zij maken letterlijk en figuurlijk de Club!

Vrijwilligers zijn eigenlijk de 'klanten' van een vereniging: je moet ze verdienen, je moet ze koesteren en je moet ze vooral houden.

Vrijwilligerswerk wordt tegenwoordig anders ingevuld dan pakweg 30 jaar geleden.

Mensen willen zich tegenwoordig echt nog wel vrijwillig engageren maar ze zijn kritischer geworden, bewuster en selectiever.

Download hieronder het formulier van het ziekenfonds waar u bij aangesloten bent:

- CM  > download
- de voorzorg > download
- Liberale Mutualiteiten > download
- Partena >  download
- OZ >  download
- VNZ >  download

Sportongeval ... 
Wat nu ?

Al onze ingeschreven leden zijn verzekerd tegen ongevallen via de KBVB. Deze verzekering dekt echter het strikt noodzakelijk. Een eigen ongevallenverzekering is daarom aan te raden.

Indien een speler een ongeval oploopt tijdens een wedstrijd of training waarvoor de tussenkomst van een dokter vereist is, dient als volgt gehandeld te worden:

1. Vraag aan je afgevaardigde of in de kantine een aangifteformulier. Je kan dit formulier hieronder dowloaden.
Druk het recto-verso af, en in kleur.

2. Vul zelf "Aangifte van ongeval" in.

3. Laat "Medisch Getuigschrift" invullen door de behandelende arts.

4. Dit Medische Getuigschrift aan de Gerechterlijke Correspondent (GC) bezorgen binnen de 10 kalenderdagen na datum van het ongeval.
Gerechterlijk Correspondent van onze club: Rian Adriaensen

5. Na enkele dagen ontvang je een gekleurd formulier "Geneeskundig Getuigschrift van herstel en werkhervatting".

6. Zodra de speler oordeelt genezen te zijn, laat hij dit formulier invullen door de dokter. Wie vroeger begint te spelen dan de door de dokter voorziene datum, speelt op EIGEN RISICO !

7. U gaat naar het ziekenfonds met alle door u betaalde rekeningen en vraagt er een afrekening voor een sportongeval.

8. Deze afrekening moet u samen met het gekleurde formulier bezorgen aan onze GC.

9. De uitbetalingen van de bedragen waarop u volgens de verzekering recht hebt, zal gebeuren door onze penningmeester.

Ongevallenformulier > download