K.SOC.
Maria-ter-Heide
1933 - 2023
90 jaar

Welkom bij de familievriendelijke ploeg van Maria-Ter-Heide.

EVENTS 2022 - 2023

2022

woensdag 11 mei 2022
initiatietraining & kennismaking

Voor jongens en meisjes
geboren 2017 - 2011 / 2008 - 2005

U7/U9 en U11
van 17u30 tot 19u00

U15 (U17)
van 19u00 tot 20u30

2023

november 2023
datum nog te bevestigen
Feestweek-end 90-jarig bestaan

Extra spelers zijn nog steeds meer dan welkom.


Ben je op zoek naar een ploeg waar voetbal spelen en plezier maken hand in hand gaan?

Wil je een team waar bijleren op een speelse manier en zonder overdreven druk kan?

Wil jij graag terecht komen bij een team met gemotiveerde trainers onder supervisie van een jeugdcoördinator?


Dan zijn wij misschien wel het ideale team voor jou of voor jouw zoon of dochter!

Kom een keertje proeftrainen, kijken of eens babbelen.


Met vriendelijke groeten,


Kim Verraest (TVJO)

Visie & Missie

K.SOC. Maria-ter-Heide 2017

ALGEMENE CLUB MISSIE EN DE ROL VAN DE JEUGDOPLEIDING : 
Wat is onze missie, wat is de reden van ons bestaan, wat is onze rol, wat willen we uitdragen ? 
Voetbalclub KSOC Maria ter Heide is een sportieve organisatie die zich graag profileert binnen twee doelstellingen. Enerzijds wil KSOC Maria ter Heide elk die het wil de mogelijkheid bieden om voetbal te spelen en anderzijds wil Polegon een ontmoetingsplaats zijn voor zijn supporters, medewerkers, buurtbewoners ... We kiezen er expliciet voor om zoveel mogelijk spelers uit onze eigen jeugdopleiding in ons eerste elftal te laten spelen. Met deze gezonde en uitgesproken doelstelling hopen wij de eigen talentvolle spelers in onze club Polegon te houden en in het verlengde hopen wij op die manier te zorgen voor het echte “KSOC Maria ter Heide gevoel” bij onze supporters. Wij willen ‘de’ ontmoetingsplaats zijn, een plaats waar voetballiefhebbers mekaar vinden zowel tijdens als buiten de wedstrijden. 

JEUGDVOETBAL BIJ KSOC MARIA TER HEIDE 
In de jeugdopleiding van KSOC Maria ter Heide is voetbal ons DOEL. Wij willen jeugdvoetballers op een pedagogisch en didactisch verantwoorde manier als voetballer beter maken. 
Bij de jeugd (u6 tot u13) wordt er met een brede niet selectieve basis gewerkt. De nadruk wordt daar vooral gelegd op voetbal SPELEN. Fun, plezier en de bal zijn de rode draad doorheen onze onderbouwwerking. 
Anderzijds werken we ook aan sociale vaardigheden in onze club zowel op als naast het veld: leren samenwerken, leren winnen en verliezen, leren omgaan met spelers die beter zijn of juist minder zijn, proeven van waarden en normen, leren intiatief nemen,... KSOC Maria ter Heide is een voetbalclub en een plaats waar kinderen, jongeren, ouders, medewerkers, bestuurslui en supporters graag naar toe komen om er samen te voetballen, samen voetbal te onderwijzen, samen van voetbal te genieten, samen voetbal te organiseren, ... 
Voetbal op MTH helpt kinderen en jongeren in hun ontwikkeling als mens. Daarbij zijn het besef en het effectief toepassen van waarden en normen heel belangrijk. Wij leren onze spelers voor iedereen het nodige respect op te brengen. Wij onderschrijven met volle overtuiging de Panathlon verklaring We leren spelers om te gaan met het wedstrijdgebeuren, ... willen winnen, maar durven verliezen is hier de boodschap. 


JEUGDVOETBAL KSOC MARIA TER HEIDE 
ONZE VUISTREGELS

SPELER STAAT CENTRAAL ... 
De jeugdvoetballer staat binnen de KSOC jeugdwerking steeds centraal. Trainingen en wedstrijden zijn er niet voor de trainer of ouders maar voor de kinderen ! Er is naast de voetbalvorming steeds aandacht voor fun & plezier. Ook kinderen met een beperking zijn welkom in KSOC Maria ter Heide. KSOC Maria ter Heide moet een plaats zijn waar kinderen graag naar toe komen, waar ze zich thuis voelen, ... en er op hun niveau kunnen voetbal SPELEN 

VOETBAL IS EEN COLLECTIEVE SPORT, JEUGDVOETBALLERS OPLEIDEN EEN INDIVIDUEEL GEBEUREN 
Wij laten onze jeugdvoetballers individueel het voetbalspel ervaren. Het is de bedoeling dat elke speler van KSOC Maria ter Heide zijn eigen voetbalgrenzen leert te ontdekken. Bij sommigen liggen de grenzen bij het eerste efltal ( we spelen niet i.f.v. het eerste elftal, maar we leiden op i.f.v. het eerste elftal ), anderen halen misschien de grens van het eerste elftal niet, doch kunnen zich bij KSOC Maria ter Heide steeds op recreatief vlak ten volle uitleven. KSOC Maria ter Heide beschikt naast het beloften elftal ook over een reserveploeg. 

OPLEIDEN IN FUNCTIE VAN HET EERSTE ELFTAL 
Het is de bedoeling dat het eerste elftal van KSOC Maria ter Heide meer en meer bevolkt wordt door eigen jeugdspelers. De stap van het jeugdvoetbal naar het eerste elftal is voor een eigen jeugdspeler vaak een grote stap, ... We zijn er dan ook van overtuigd dat die overgang specifiek moet begeleid worden. De club streeft in dit kader naar 75% eigen jeugdspelers in het eerste elftal. 

DE BELANGRIJKE CLUBPIJLERS BINNEN ONZE MISSIE EN VISIE 

Onze jeugd : zie boven
Ons eerste elftal 
KSOC heeft de ambitie om met haar eerste elftal deel te nemen aan een zo hoog mogelijke competitie. Trouw aan onze missie wil KSOC haar eerste elftal samenstellen met zo veel mogelijk spelers uit eigen opleiding, aangevuld met spelers uit andere clubs. We zullen pogen te vermijden dat spelers die hun opleiding bij ons hebben gekregen en de talenten hebben om te spelen in het eerste elftal, de voorkeur geven aan een andere club. KSOC zal er naar streven om bij de spelers die bij KSOC hun opleiding kregen, opnieuw belangstelling voor ons lokaal voetbal op te wekken. 

De toeschouwers 
De KSOC toeschouwers willen wij in het weekend het plezier doen om het voetbalspel te zien beoefenen door lokale spelers. De KSOC toeschouwer zoekt recreatie en ontspanning en vindt dat tijdens de match, maar ook na de match bij het nakaarten in de KSOC kantine. We streven naar zo veel mogelijk lokale toeschouwers en hanteren ook democratische toegangs – en abonnementsprijzen bij het A elftal. 

Onze middelen 
KSOC brengt het grootste deel van haar financiële middelen zelf op; dat brengt al mee dat wij daardoor vrij onafhankelijk zijn. Naast onze eigen financiële middelen worden we financieel gesteund door plaatselijke ondernemers, plaatselijke handelaars, leden, sympathisanten . Onze middelen worden dus lokaal gezocht en daarom moeten ze ook ten dienste komen van het lokaal voetbal. We streven steeds naar het behoud van dezelfde ledenbijdragen bij de jeugd. Een beleid van aankoop van goederen en diensten bij plaatselijke handelaars wordt strikt bewaakt. KSOC poogt een gezond en realistisch financieel beleid te leiden. De club houdt in dit verband rekening met de steeds moeilijker wordende economische toestand. De uitgaven en inkomsten worden logisch gespreid over de senioresploegen en de jeugdploegen. 

Onze vrijwilligers 
Het werk binnen de club wordt hoofdzakelijk door vrijwilligers uitgevoerd. Vrijwilligers zijn onze grootste sponsors. Het vinden van vrijwilligers en helpers blijft een uidaging. Onze inspanning om hen te waarderen zetten we voort.